Mål og organisation

 

Ideen bag kurset og kursusmaterialet er blandt andet at give de lærere, der påtænker at gå i gang med et internationalt samarbejdsprojekt - hvad enten det er et CSCL projekt eller et internationalt samarbejdsprojekt generelt - nogle redskaber til:

  • at indkredse emner, der tilgodeser kravene i de fag, der skal indgå i et internationalt
    samarbejdsprojekt, og som samtidig er velegnede til projektet

  • at strukturere et internationalt samarbejdsprojekt

  • at kunne styre et samarbejdsprojekt sikkert gennem alle projektets faser fra start til slut

Fundamentet for et vellykket internationalt samarbejde er - udover de organisatoriske og pædagogiske elementer i høj grad den forståelse og gensidige respekt, der skal opbygges mellem samarbejdspartnerne.

Et andet væsentligt område, der ligeledes fokuseres på i kurset, er classroom management, der ligger som et underforstået element i kurset. 

Forældre- og kollegialt samarbejde er i dansk regi vigtige faktorer også når man inddrager det internationale aspekt i undervisningen. En fortløbende information og tilbagemelding om samarbejdets karakter, udvikling og resultater viser sig ofte at kunne styrke det daglige arbejde i projektet. I kurset er ligeledes indlagt forskellige evalueringsredskaber.

Kurset lægger ikke op til, at der undervejs i kursusforløbet indgår et samarbejde med en partner i et andet land; men undervejs vil der blive henvist til nogle af de internationale netværk, hvor man kan finde samarbejdspartnere.

Organisation
Et fjernkursus giver mange fordele, idet man fx kan arbejde mere fleksibelt på tidspunkter, der passer ind i ens dagligdag.

Arbejdsgang
Kurset er organiseret med et intromøde på UCC ved kursets begyndelse, en fjernundervisnings/eLearningsdel over nettet og et afsluttende evalueringsmøde på UCC.

Der ligger 12 grundmoduler i kurset, samt nogle ekstra moduler til de, der gerne vil arbejde med indholdet af disse moduler.

Modulerne intro 1 og intro 2 afvikles forud for intromødet.

 

:K.M. Anttila & M. Eriksen CICED, DK