Modulerne
Kurset består af 12 grundmoduler og et antal valgfri ekstra moduler.
Det enkelte modul er opbygget omkring en baggrundstekst, der bliver fulgt op af nogle opgaver med uddybende spørgsmål og en opfølgende diskussion .
 
Modul 13 giver adgang til et videregående kursus
(PROMISE), hvor hovedvægten er lagt på problembaseret internationalt projektsamarbejde.
Dette kursus forefindes på sprogene: Engelsk, estisk, nederlandsk, italiensk, tjekkisk og portugisisk.
Der er fri adgang til PROMISE-kursusmaterialerne. Kurset som sådan udbydes ikke pt

 

:K.M. Anttila & M. Eriksen CICED, DK