Udtalelser fra tidligere kursister:

...'Materialerne er guld værd'.

...'Jeg vidste ikke, at der var så mange muligheder og tilbud i forbindelse med det internationale samarbejde'

...kurset gav en god indføring i det internationale, didak-tiske og pædagogiske felt'

...Kurset er en rigtig god byggesten til det inter-nationale samarbejde'

...Vi har haft megen glæde af kurset, fordi det har sat fokus på nogle områder, vi ikke selv havde tænkt over'PROMISE-kurset
 
The Image Portal
 
eTwinning PortaleTwinning Portal
 
eTwinning GrundskoleneTwinning EMU Gsk
 
Skolen i VerdenSkolen i Verden
 
Skolen i VerdenGlobal skole
 
CiriusCIRIUS
 
 
              

”Alle elever i folkeskolen skal i løbet af deres skoletid deltage i mindst ét internationalt projekt”.  

”Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse er væsentligt for at deltage aktivt i et samfund præget af globaliseringen. Det er grundlæggende kompetencer, som de unge skal have allerede i folkeskolen. Derfor skal undervisningen i folkeskolen have et globalt perspektiv”.(Citater fra regeringens Globaliseringsstrategiplan).

Globaliseringsperspektivet kan således være en af drivkræfterne bag igangsættelsen af et internationalt projektsamarbejde på en skole. Erfaringerne viser at et sådant samarbejde tilfører undervisningen så mange faglige, personlige og undervisningsmæssige kvaliteter, at det er indsatsen værd. 

Hvordan kommer man i gang?
Dette kursus er baseret på flere års samarbejde inden for rammerne af European Schools Project og oprindelig udviklet som et engelsksproget eLearning basiskursus i Comenius3 netværksprojektet ECOLE.
Kurset, der blev publiceret første gang i december 2004, fik året efter tildelt European Schoolnets TOP 100 eLearning award 2005.

Ideen bag kurset er at give lærere værktøjer til at organisere, strukturere og evaluere et virtuelt internationalt samarbejde (et CSCL-projekt) såvel som internationale samarbejdsprojekter generelt.

Kurset bliver løbende udviklet og opdateret og ved igangsættelsen af eTwinning projektet i Danmark i 2005 blev den første danske udgave af kurset udarbejdet efter opfordring fra den danske National Support Service (NSS) på UNI-C.

Kursusmaterialet kan bruges ved tilrettelæggelse og gennemførelse af samarbejdsprojekter enten i dansk regi - fx i folkeskolens 3. klasser - i nordiske projekter under Nordplus programmet, i et eTwinning, Comenius eller tilsvarende projekt.

Kurset udbydes nu som et eLearningkursus af CICED/Den Internationale Enhed - Professionshøjskolen UCC:

Kirsten M. Anttila
Pæd. konsulent cand.pæd.

CICED/Den Internationale Enhed - Professionshøjskolen UCC

www.ciced.dk - www.ucc.dk og www.espdk.dk

Email til: Kirsten M. Anttila

Mogens Eriksen
Pæd. konsulent

CICED/Den Internationale Enhed - Professionshøjskolen UCC

www.ciced.dk - www.ucc.dk og www.espdk.dk

Email til: Mogens Eriksen

 

   
Webdesign idea: Viljenka Savli, Slovenia      

 

©:K.M. Anttila & M. Eriksen CICED, DK